تاريخچه كنفرانس

هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

تاريخچه كنفرانس

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نخستين كنفرانس مهندسي حمل و نقل و ترافيك ايران، سال 1374

دومين كنفرانس مهندسي حمل و نقل و ترافيك ايران، سال 1375

سومين كنفرانس مهندسي حمل و نقل و ترافيك ايران، سال 1376

چهارمين كنفرانس مهندسي حمل و نقل و ترافيك ايران، سال 1377

پنجمين كنفرانس مهندسي حمل و نقل و ترافيك ايران، سال 1378

ششمين كنفرانس مهندسي حمل و نقل و ترافيك ايران، سال 1380

هفتمين كنفرانس مهندسي حمل و نقل و ترافيك ايران، سال 1385

هشتمين كنفرانس مهندسي حمل و نقل و ترافيك ايران، سال 1387

نهمین كنفرانس مهندسي حمل و نقل و ترافيك ايران، سال 1388

دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، سال 1389

یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، سال 1390 (گالری تصویر)

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، سال 1391 (گالری تصویر)

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، سال 1392 (گالری تصویر)

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، سال 1393 (گالری تصویر)

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، سال 1394 (گالری تصویر)

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، سال 1395 (گالری تصویر)

هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، سال 1396 (گالری تصویر)

تماس با ما

دبیرخانه: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر، نرسیده به خیابان طالقانی پلاک 133، معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک، طبقه چهارم

  • dummy02188329050, 02188329040

  • dummy02188329050

  • dummy trafficconference@ictte.ir

امروز: 75 - همه بازدیدها: 10020


All rights reserved for ICTTE, © 2020
Powered By Pardisan Co

جستجو