موضوعات و محورها

هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

موضوعات و محورها

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

1. حمل‌و‌نقل همگاني

2. سيستم هاي حمل و نقل هوشمند

3. برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل و شهرسازی

4. ايمني ترافيك

5. حمل‌ و‌نقل پاک و توسعه پایدار

6. مهندسي ترافيك و طرح هندسی معابر

7. اقتصاد حمل‌و‌نقل

8. مديريت سيستم‌هاي حمل‌ و نقل و ترافیک

9. آموزش، قوانین و مقررات ترافیک

10. آینده پژوهی و سیستم‌های نوین حمل و نقل  

11. توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (TOD)

12. حمل و نقل غیر زمینی، چند شیوه ای


 

1- حمل‌و‌نقل همگاني

 

 1-1طراحي شبكه‌هاي حمل‌ونقل همگاني

 2-1تحليل ظرفيت سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل همگاني

 3-1معرفي و ارزيابي سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل همگاني

 4-1بهينه‌سازي ناوگان حمل‌و‌نقل همگاني

5-1 حمل و نقل شبه همگانی و تاکسی اینترنتی

6-1 شبیه سازی سیستم های حمل و نقل همگانی

 


2- سیستم‌های حمل‌و‌نقل هوشمند

 

1-2 سیستم های تصمیم یار برای کنترل ترافیک

2-2 سیستم مدیریت ایمنی

3-2 سیستم های حمل و نقل هوشمند برای سفر هوشمند

4-2 سیستم های حمل و نقل هوشمند در شهر پایدار

5-2 سرویس های انتقال شخصی در سیستم های حمل و نقل هوشمند

6-2 همجوشی داده ها در سیستم های حمل و نقل هوشمند

7-2 محاسبات سیار در سیستم های حمل و نقل هوشمند

8-2 زیرساخت های ارتباطی مورد نیاز برای سیستم های حمل و نقل هوشمند

9-2 سیستم های هوشمند دستیار راننده

10-2 معماری و استانداردهای سیستم های حمل و نقل هوشمند

11-2 ارزیابی سیستم های حمل و نقل هوشمند

12-2  مديريت هوشمند ترافيك

13-2  اطلاع‌رساني هوشمند

14-2 سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل همگاني هوشمند

15-2 سيستم‌هاي هوشمند مربوط به وسايل نقليه‌ي تجاري و باری

16-2 شهر الکترونیک و حمل‌ونقل شهری

 


3- برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل و شهرسازی

 

 1-3مدل‌سازي و پیش‌بینی تقاضاي حمل‌ونقل

 2-3مدل‌هاي فعاليت- مبنا (فعاليت- محور) حمل‌ونقل

 3-3برنامه‌ريزي حمل‌ونقل و كاربري زمين

 4-3برنامه‌ریزی حمل‌ونقل كالا و بار

 5-3بررسی ساختارهای شهری

 6-3استفاده از GIS/GPS/GSM در مدل‌سازی تقاضای حمل‌

 7-3شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات جهت برنامه‌ريزي حمل‌ونقل

 8-3مدل‌های تخصیصی ترافیک 

 


4- ايمني ترافيك

 

 1-4تحلیل اقتصادی تصادفات

 2-4مدل‌ها و روش‌های پیش‌بینی تصادفات

 3-4مديريت حوادث و امدادرسانی جاده‌ای

 4-4روش‌هاي نوين جهت ايمن‌سازي معابر

 5-4مميزي ايمني راه

 6-4شاخص ريسك و مديريت آن در شبكه‌هاي حمل‌و‌نقل

 7-4بررسی رفتار رانندگان، مسافر و کالا

 8-4ارزیابی اقدامات ایمن‌سازی

 9-4سیستم‌های ایمنی وسایل نقلیه‌ي موتوری

 10-4ارتقای ایمنی کاربران آسیب‌پذیر راه

 


5- حمل‌ونقل پاک و توسعه پایدار

 

1-5  مصرف سوخت

2-5 آلودگي هوا و آلودگي صوتي

3-5  اثرات تخریبی حمل‌ونقل بر محیط زیست شهری

4-5 مصرف منابع محدود در حمل‌ونقل شهری

5-5 محیط زیست و توسعه‌ی پایدار

6-5 استانداردها، ابزار پشتیبانی از شهروندان و محیط زیست شهر

7-5 حمل‌و‌نقل و محيط‌هاي شهري

8-5 پياده- محوري و حمل‌ونقل انسان‌مدار

9-5 توسعه دوچرخه‌سواري

10-5 استراتژی ها و سیاست های توسعه و بکارگیری حمل و نقل غیر موتوری

11-5 تجربه های موفق و ناموفق در زمینه توسعه حمل و نقل غیر موتوری

12-5 توسعه تسهیلات پیاده روی و پیاده راهها در شهرها

13-5 توسعه تسهیلات دوچرخه سواری در شهرها

14-5 برنامه های تشویقی استفاده از حمل و نقل غیر موتوری

15-5 خودرو و موتورسیکلت برقی

16-5 حمل و نقل عمومی برقی

 


6- مهندسی ترافیک و طرح هندسی معابر

 

 1-6شبيه‌سازي ترافيك

 2-6عارضه‌سنجي ترافيك

 3-6مدیریت و کنترل ترافیک

 4-6تحلیل ظرفیت معابر سواره، دوچرخه و عابر پیاده

 5-6طراحی و تحلیل تقاطعات چراغدار و بدون چراغ

 6-6طراحی و تحلیل ظرفیت میدان‌ها

7-6 روش‌های جمع آوری و تحلیل داده های ترافیک

8-6 طراحی، کنترل و مدیریت دسترسی ها

9-6 طراحی هندسی تقاطع ها، میادین و تبادل ها

10-6 طراحی تسهیلات حمل و نقل (خطوط ویژه، عابر پیاده، خط دوچرخه و ...)

11-6 نرم افزارهای کامپیوتری در طراحی هندسی

12-6 طراحی پارکینگ

13-6 طراحی مسیر

 


7- اقتصاد حمل و نقل

 

 1-7ارزيابي پروژه‌هاي حمل‌و‌نقل

 2-7قيمت‌گذاري معابر شهري

 3-7قیمت‌گذاری ارایه‌ی تسهیلات حمل‌ونقلی

 4-7مدل‌هاي اقتصادي در برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل

 5-7اثرات حمل‌ونقل بر شرایط اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها

 6-7سهیم شدن مردم در هزینه‌ها و منافع حمل‌و‌نقلي

 7-7قیمت‌گذاری سوخت و مالیات

 8-7یارانه‌های بخش انرژی- یارانه‌های بخش حمل‌ونقل

 9-7تامین مالی پروژه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقلی

 


8- مديريت سيستم‌های حمل‌ و‌ نقل و ترافیک

 

 1-8مدیریت تقاضای حمل‌و‌نقل مسافر و بار

 2-8تاب آوری سیستم های حمل و نقل

 3-8مدیریت بحران و قابلیت اطمینان در شبکه‌های حمل‌ونقل

4-8 مدیریت کاربری زمین

5-8 مدیریت پارکینگ

6-8 مدیریت حمل‌ونقل از دید گردشگری

7-8 مدیریت حمل‌ونقل در ایام خاص

8-8 سیاست‌گذاری در بخش حمل‌ونقل

9-8 روشهای ارتقای کارآیی سیستم‌های حمل‌ونقلی

10-8 مدیریت پارکینگ و  پارک حاشیه ای

11-8 مدیریت عرضه حمل و نقل

 


9- آموزش، قوانین و مقررات ترافیک

 

 1-9روا‌‌ن‌شناسی در ترافیک

 29جامعه‌شناسی در ترافیک

 3-9آموزش و فرهنگ‌سازی برای رفتار درست حمل‌ونقلی

 4-9تاثیر اخلاق شهروندی در رفتارهای ترافیکی

 5-9تاثیر آموزش و فرهنگ‌سازی بر ایمنی ترافیک

6-9 قوانین و مقررات و روش‌های اعمال آن در حمل‌و‌نقل و ترافیک

7-9 مدیریت یکپارچه و هماهنگ در حمل‌ونقل مسافر و بار

8-9 اثرسنجی اعمال قانون بر رفتارهای ترافیکی

9-9 پیشنهاد قوانین و مقررات حمل‌ونقل در راستای افزایش کارآیی سیستم‌های حمل‌ونقلی

 


10- آینده پژوهی و سیستم‌های نوین حمل و نقل

 

1-10 فناوری در شیوه‌های مختلف حمل و نقل

2-10 حمل و نقل درون‌شهری و آینده

3-10 حمل و نقل برون شهری در آینده

4-10 روش‌های نوین جابجایی مسافر

5-10 روش‌های مدرن جابجایی کالا

6-10 چشم‌انداز حمل و نقل بین‌المللی

7-10 حمل و نقل و هوش مصنوعی

8-10 سیستم‌های حمل و نقل و مدیریت دانش

 


11- توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (TOD)

 

1-11 چشم‌انداز توسعه شهری و حمل و نقل همگانی

2-11 روش‌های جایگزینی توسعه سنتی با توسعه حمل و نقل محور

3-11 روش‌های تامین سرمایه توسعه حمل و نقل همگانی و توسعه شهری

4-11 بازآفرینی شهری و حمل و نقل همگانی

5-11 بافت‌های فرسوده و آثار باستانی در توسعه حمل و نقل محور

6-11 تاب‌‌آوری و پایداری در توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی

 


12- حمل و نقل غیر زمینی، چند شیوه ای

 

 1-12ترافیک حمل و نقل هوایی مسافر و بار

 2-12ترمینال‌های فرودگاه و حمل و نقل پیاده

 3-12ترمینال‌های بندری بندری و ترافیک مسافری و باری

 4-12ترافیک حمل و نقل دریایی

 5-12حمل و نقل رودخانه‌ای

6-12 حمل و نقل لوله‌ای و تسمه‌ای

7-12 حمل و نقل یکپارچه مسافر و کالا

8-12 حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت

9-12 ترمینال‌های چندمنظوره و چند شیوه‌ای

10-12 ترکیب حمل و نقل زمینی با سایر شیوه‌های حمل و نقل

 

تماس با ما

دبیرخانه: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر، نرسیده به خیابان طالقانی پلاک 133، معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک، طبقه چهارم

  • dummy02188329050, 02188329040

  • dummy02188329050

  • dummy trafficconference@ictte.ir

امروز: 68 - همه بازدیدها: 10013


All rights reserved for ICTTE, © 2020
Powered By Pardisan Co

جستجو