1.8181818181818 1 1 1 1 1 امتیاز 1.82 (22 رای ها)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هيات اجرايي هفدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك إعلام كرد: به منظور استانداردسازي ارائه مقالات، نمونه پاورپوينت براي ارائه مقالات پذيرفته شده در سايت بارگذاري شده أست.
نويسندگان مقالات پذیرفته شده بایستی فایل نمونه ارائه مقاله خود را از سایت دریافت (نمونه فارسی، نمونه انگلیسی) و پس از ویرایش حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه ٢٥ بهمن ماه جاري از طریق لینک ارسال فایل ارائه در صفحه اصلی سایت کنفرانس ارسال كنند.
لازم به ذكر است مدت ارائه هر مقاله حداکثر 15 دقیقه وصدور گواهی پذيرش مقاله ، منوط به ارائه حضوري است.
هيات اجرايي إز ارائه مقالات خارج إز نمونه ارائه شده جلوگيري مي كند و گواهي پذيرش مقالات نيز برأي اين موارد صادر نمي شود.
شايان ذكر است پوستر مقالات پذيرفته شده براي ارائه پوستري نيز به صورت استاندارد و يكنواخت از سوي هيات اجرايي تهيه و در سالن برگزاري نصب مي شود. پذيرفته شدگان پوستري لازم است خلاصه مقاله خود را در چهار صفحه A4 تهیه و پرينت مقاله خود را همراه داشته و در كنار پوستر مربوطه نسبت به ارائه آن اقدام كنند.

 

(نمونه فایل پاورپوینت فارسی، نمونه فایل پاورپوینت انگلیسی

سربرگ کنفرانس (ساختار فارسی، ساختار انگلیسی)

 لینک ارسال فایل ارائه 

مشاهده حامیان
All Rights Reserved For ICTTE © 2018
Powered By Pardisan Co