2 1 1 1 1 1 امتیاز 2.00 (11 رای ها)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

طراحی شبکه اتوبوسرانی با هدف بیشینه سازي رضایت استفاده کنندگان

مدل تخصیص ترافیک لوجیت ترکیب هاي دوتایی چندرده اي با قابلیت ارزیابی و پیش بینی منافع استفاده از سیستم هاي اطلاع رسانی در شبکه هاي حمل و نقل

TRAFFIC RISK PERCEPTIONS IN A GHANAIAN PUBLIC

تعیین هزینه سیستمی سفر با هر یک از مدهاي حمل و نقل شهر تهران در سال 1390

An integrated plan for optimization of fuel consumption- a case study

تحلیل چند معیاره و چند رده ای شبکه های حمل و نقل با استفاده از مدل های Mixed GEV

کاربرد شاخص خطر براي شناسایی بخشهاي مستعد تصادف راه ها بر اساس بازرسی ایمنی راه

تخمین تابع توزیع سرفاصله ي زمانی وسایل نقلیه در تسهیلات ترافیکی مختلف شهر تهران

بررسی سیاست هاي مدیریت تقاضاي حملونقل در سفرهاي کوتاه کاري به محدوده مرکزي شهر تهران

شش کلید طلایی جهت موفقیت درمدیریت حمل و نقل و ترافیک شهرتهران

مشاهده حامیان
All Rights Reserved For ICTTE © 2018
Powered By Pardisan Co