4.3333333333333 1 1 1 1 1 امتیاز 4.33 (15 رای ها)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


 

یکی از مهمترین اهداف ما در حوزه مدیریت شهری، تولید دانش و استفاده از روزآمدترین تجارب دنیا در این زمینه می باشد. مبحث توسعه پایدار یکی از ارکان اساسی هر جامعه ای است که در این میان، توسعه پایدار در حوزه حمل و نقل از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. از این رو حمل و نقل بخشی از سبک زندگی، هویت و سلامت جسمی و روانی افراد خواهد بود.


امروزه مهمترین چالش ما در شهر تهران، آلودگی هوا و آلودگی صوتی است. به منظور فائق آمدن بر این چالش، توسعه حمل و نقل عمومی با تاکید بر ساخت و تکمیل شبکه ریلی در اولویت بوده و همچنین در کنار طرح جامع شهر تهران، توسعه کالبدی آن برای کاهش سفرهای طولانی و توجه به تکنولوژی روز برای مدیریت تقاضای سفر، از جمله برنامه های قطعی شهرداری تهران است.


انصافاً اين كنفرانس جزء كنفرانس هاي كم نظير در كشور بوده و خروجی آن راهگشا برای ما مدیران و برای تصمیم گیری بهتر است تا با پرهیز از سعی و خطا، بتوانيم برچالش های بزرگ شهرمان فائق آییم.

مشاهده حامیان
All Rights Reserved For ICTTE © 2018
Powered By Pardisan Co