کارگروه های تخصصی - .: شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک :.
3.2386363636364 1 1 1 1 1 امتیاز 3.24 (44 رای ها)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عنوان کارگروه: حمل و نقل همگانی

مدیر گروه: آقای دکتر حبیب اله نصیری

عنوان کارگروه: سیستم های هوشمند حمل و نقل

مدیر گروه: آقای دکتر سیدمهدی تشکری هاشمی

عنوان کارگروه: برنامه ریزی حمل و نقل

مدیر گروه: آقای دکتر شهریار افندی زاده

عنوان کارگروه: ایمنی ترافیک و ریسک

مدیر گروه: آقای دکتر کمال شعار

عنوان کارگروه: حمل و نقل و توسعه پایدار

مدیر گروه: آقای دکتر حجت

عنوان کارگروه: مهندسی ترافیک

مدیر گروه: آقای دکتر حمید کتابی

عنوان کارگروه: اقتصاد حمل و نقل

مدیر گروه: آقای دکتر علی اصغر اردکانیان

عنوان کارگروه: مدیریت سیستم های حمل و نقل

مدیر گروه: آقای دکتر امیررضا ممدوحی

عنوان کارگروه: آموزش و فرهنگ سازی ترافیک

مدیرگروه داوری مقالات: آقای دکتر علیرضا اسماعیلی

عنوان کارگروه: قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه در ترافیک

مدیر گروه: سردار سرتیپ پاسدار محسن انصاری

عنوان کارگروه: حمل و نقل غیرموتوری

مدیر گروه: آقای دکتر تقی زاده

عنوان کارگروه: طراحی هندسی معابر

مدیر گروه: آقای دکتر منصورخاکی

مشاهده حامیان
All Rights Reserved For ICTTE © 2016
Powered By Pardisan Co