3.7358490566038 1 1 1 1 1 امتیاز 3.74 (53 رای ها)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

1. حمل‌و‌نقل همگاني

2. سيستم هاي حمل و نقل هوشمند

3. برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل و شهرسازی

4. ايمني ترافيك

5. حمل‌و‌نقل و توسعه پايدار

6. مهندسي ترافيك

7. اقتصاد حمل‌و‌نقل

8. مديريت سيستم‌هاي حمل‌ و نقل و ترافیک

9. آموزش ترافیک

10. قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه ترافیک 

11. حمل و نقل غیر موتوری

12. طراحی هندسی معابر


 

1- حمل‌و‌نقل همگاني

1-1- طراحي شبكه‌هاي حمل‌ونقل همگاني

1-2- تحليل ظرفيت سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل همگاني

1-3- معرفي و ارزيابي سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل همگاني

1-4- بهينه‌سازي ناوگان حمل‌و‌نقل همگاني

 

2- سیستم‌های حمل‌و‌نقل هوشمند 

2-1- سیستم های تصمیم یار برای کنترل ترافیک

2-2- مدیریت تصادف در سیستم های حمل و نقل هوشمند

2-3- سیستم مدیریت پیشرفته ترافیک و ایمنی

2-4- مدیریت وقایع اورژانسی

2-5- سیستم های حمل و نقل هوشمند برای سفر هوشمند

2-6- سیستم های حمل و نقل هوشمند در شهر پایدار

2-7- ارتباط بین سیستم های حمل و نقل هوشمند و مدیریت دانش

2-8- سرویس های انتقال شخصی در سیستم های حمل و نقل هوشمند

2-9- همجوشی داده ها در سیستم های حمل و نقل هوشمند

2-10- محاسبات سیار در سیستم های حمل و نقل هوشمند

2-11- زیرساخت های ارتباطی مورد نیاز برای سیستم های حمل و نقل هوشمند

2-12- سیستم های هوشمند دستیار راننده

2-13- معماری ملی سیستم های حمل و نقل هوشمند

2-14- استانداردهای سیستم های حمل و نقل هوشمند

2-15- ارزیابی سیستم های حمل و نقل هوشمند

2-16- سیستم های نرم افزاری توسعه معماری سیستم های حمل و نقل هوشمند مخصوصاً Turbo و Selection

2-17- مديريت هوشمند ترافيك

2-18- اطلاع‌رساني هوشمند

2-19- وسايل نقليه هوشمند

2-20-سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل همگاني هوشمند

2-21- سيستم‌هاي امنيتي هوشمند

2-22- سيستم‌هاي هوشمند مربوط به وسايل نقليه‌ي تجاري

2-23- سيستم‌هاي هوشمند پرداخت كرايه

2-24- شهر الکترونیک و حمل‌ونقل شهری

 

3- برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل و شهرسازی

3-1- مدل‌سازي و پیش‌بینی تقاضاي حمل‌ونقل

3-2- مدل‌هاي فعاليت- مبنا (فعاليت- محور) حمل‌ونقل

3-3- برنامه‌ريزي حمل‌ونقل و كاربري زمين

3-4- برنامه‌ریزی حمل‌ونقل كالا

3-5- بررسی ساختارهای شهری

3-6- استفاده از GIS/GPS/GSM در مدل‌سازی تقاضای حمل‌

3-7- شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات جهت برنامه‌ريزي حمل‌ونقل

3-8- فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی، سفرها و فعالیت‌ها

 

4- ايمني ترافيك

4-1- تحلیل اقتصادی تصادفات

4-2- مدل‌ها و روش‌های پیش‌بینی تصادفات شهری

4-3- ساختار مديريت حوادث و امدادرسانی جاده‌ای

4-4- روش‌هاي نوين جهت ايمن‌سازي معابر

4-5- مميزي ايمني راه

4-6- شاخص ريسك و مديريت آن در شبكه‌هاي حمل‌و‌نقل

4-7- بررسی رفتار رانندگان

4-8- ارزیابی اقدامات ایمن‌سازی

4-9- سیستم‌های ایمنی وسایل نقلیه‌ي موتوری

4-10- ارتقای ایمنی کاربران آسیب‌پذیر راه

 

5- حمل‌ونقل و توسعه‌ي پايدار

5-1- پياده- محوري و حمل‌ونقل انسان‌مدار

5-2- توسعه دوچرخه‌سواري

5-3- مصرف سوخت

5-4- آلودگي هوا و آلودگي صوتي

5-5- حمل‌و‌نقل و محيط‌هاي شهري

5-6- اثرات تخریبی حمل‌ونقل بر محیط زیست شهری

5-7- مصرف منابع محدود در حمل‌ونقل شهری

5-8- ضرورت‌های توسعه‌ی پایدار

5-9- استانداردها، ابزار پشتیبانی از شهروندان و محیط زیست شهری

6- مهندسی ترافیک

6-1- مدل‌ها و نرم‌افزارهاي شبيه‌سازي ترافيك سواره و پياده

6-2- عارضه‌سنجي ترافيك

6-3- مدیریت و کنترل ترافیک در کشورهای در حال توسعه

6-4- مدل‌سازی ظرفیت معابر سواره، دوچرخه و عابر پیاده

6-5- مدل‌سازی ظرفیت تقاطعات

6-6- جایگاه مهندسی ترافیک در ساخت‌وساز شهری

 

7- اقتصاد حمل و نقل

7-1- ارزيابي پروژه‌هاي حمل‌و‌نقل

7-2- قيمت‌گذاري معابر شهري

7-3- قیمت‌گذاری ارایه‌ی تسهیلات حمل‌ونقلی

7-4- مدل‌هاي اقتصادي در برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل

7-5- اثرات حمل‌ونقل بر شرایط اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها

7-6- ضرورت سهیم شدن مردم در هزینه‌ها و دستاوردهای حمل‌و‌نقلي

7-7- قیمت‌گذاری سوخت و مالیات

7-8- یارانه‌های بخش انرژی- یارانه‌های بخش حمل‌ونقل

7-9- تامین مالی پروژه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقلی از محل استفاده‌ی آن‌ها

 

8- مديريت سيستم‌های حمل‌ و‌ نقل و ترافیک

8-1- مدیریت تقاضای حمل‌و‌نقل

8-2- مدیریت اطلاعات و جمع‌آوری داده‌ها

8-3- مدیریت بحران و قابلیت اطمینان در شبکه‌های حمل‌ونقل

8-4- مدیریت زمان‌بندی اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل

8-5- مدیریت کاربری زمین

8-6- مدیریت پارکینگ

8-7- مدیریت محوطه‌های کارگاهی

8-8- مدیریت حمل‌ونقل از دید گردشگری

8-9- مدیریت حمل‌ونقل در ایام خاص

8-10- سیاست‌گذاری در بخش حمل‌ونقل همگانی

8-11- ابزارهای ارتقای کارآیی سیستم‌های حمل‌ونقلی

8-12- بررسي روش‌ها و سياست‌هاي مناسب، جهت افزايش عرضه‌ي سيستم حمل‌و‌نقل

 

9- آموزش ترافیک

9-1- روا‌‌ن‌شناسی در ترافیک

9-2- جامعه‌شناسی در ترافیک

9-3- آموزش و فرهنگ‌سازی برای رفتار درست حمل‌ونقلی

9-4- تاثیر اخلاق شهروندی در رفتارهای ترافیکی

9-5- تاثیر آموزش و فرهنگ‌سازی بر ایمنی ترافیک

 

10- قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه ترافیک

10-1- ساختاردهی و تعامل بین سازمانی در حیطه‌ی حمل‌ونقل شهری

10-2- قوانین و مقررات و روش‌های اعمال آن در حمل‌و‌نقل و ترافیک

10-3- سیاست‌گذاری‌های هماهنگ در بخش حمل‌ونقل

10-4- موانع مدیریتی در حمل‌ونقل شهری

10-5- اثرسنجی اعمال قانون بر رفتارهای ترافیکی

10-6- پیشنهاد بهبود قوانین و مقررات حمل‌ونقل در راستای افزایش کارآیی سیستم‌های حمل‌ونقلی

 

11- طرح هندسی معابر

11-1- علائم افقی و عمودی در معابر

11-2- کنترل و مدیریت دسترسی ها

11-3- طراحی هندسی تقاطع ها، میادین و تبادل ها

11-4- طراحی تسهیلات حمل و نقل در معابر شهری (خطوط ویژه، عابر پیاده، خط دوچرخه و ...)

11-5- کاربرد نرم افزارهای کامپیوتری در طراحی هندسی

 

12- حمل و نقل غیرموتوری

12-1- استراتژی ها و سیاست های توسعه و بکارگیری حمل و نقل غیر موتوری

12-2- تجربه های موفق و ناموفق در زمینه توسعه حمل و نقل غیر موتوری

12-3- توسعه تسهیلات پیاده روی و پیاده راهها در شهرها

12-4- توسعه تسهیلات دوچرخه سواری در شهرها

12-5- برنامه های تشویقی استفاده از حمل و نقل غیر موتوری

 

مشاهده حامیان
All Rights Reserved For ICTTE © 2018
Powered By Pardisan Co